record automatische Türsysteme sl

record DFA 127 FIRE

Avtomatika record DFA 127 FIRE je odobrena za vgradnjo na protipožarna in protidimna krilna (tečajna) vrata različnih požarnih odpornosti: EI30, EI60 in EI90

record DFA 127 FULL POWER

Record DFA 127 je univerzalni pogonski sistem za avtomatizacijo krilnih (tečajnih) vrat, primeren za najrazličnejše zahteve. Z njim je mogoče avtomatizirati praktično vsaka že obstoječa krilna vrata. Do njih je potrebno pripeljato samo elektriko.

record DFA 127 INVERSE

Record DFA 127 INVERSE omogoča, da se vrata odprejo varno in zanesljivo tudi brez električnega omrežja. 

Loading...