sl

record DFA 127 FULL POWER – Avtomatika za krilna vrata

record DFA 127 FIRE
record DFA 127 FIRE

 

Avtomatika record DFA 127 FIRE je odobrena za vgradnjo na protipožarna in protidimna krilna (tečajna) vrata različnih požarnih odpornosti: EI30, EI60 in EI90

Največkrat se vgrajuje v bolnišnicah, domovih za ostarele ter drugih objektih, kjer je veliko ljudi z zmanjšanjo sposobnostjo gibanja in reagiranja. Težka ročna požarna vrata, ki so običajno vgrajena na hodnikih, predstavljajo oskrbovncem in osebju velike ovire. Poleg velike teže vrat, je na njih vgrajeno tudi samozapiralo, ki ga je potrebno "premagati", da se vrata sploh odprejo. Z avtomatiko record 127 DFA FIRE so takšne težave le še preteklost.

record DFA 127 INVERSE
record DFA 127 INVERSE

Record DFA 127 INVERSE omogoča, da se vrata odprejo varno in zanesljivo tudi brez električnega omrežja. 

Vrata so zelo primerna za kroženje svežega zraka v stavbah ali za odvajanje dima in toplote. Če začne npr. dim polniti stavbo, neodvisni sistem za prezračevanje nadzoruje pogon, sistem INVERSE pa se zanesljivo odpre tudi v primeru izpada elektrike

Pogon record DFA 127 INVERSE je zlasti primeren je za:

  • Varne poti in izhode v sili.
  • Zavarovanje usmerjevalnih poti za ljudi.
  • Odvajanje dima in vročine.

Prednosti:

  • Zaklepanje je vgrajeno v pogonski sistem, zato ni nevarnosti, da bi se pešci spotaknili obenj
  • Za odpiranje vrat ni potrebno zasilno napajanje.
  • Zaradi elektromagnetne parkirne zavore so lahko na notranjih vratih dodatne električne odpiralne naprave.
record DFA 127 LOW ENERGY
record DFA 127 LOW ENERGY

 

Record DFA 127 LOW ENERGY je idealni pogon za okolja, kjer se ljudje premikajo počasi in imajo omejeno zmožnost reagiranja. To so predvsem bolnišnice in domovi za starejše občane pa tudi zasebni domovi in stanovanja. Še posebej tam, kjer imajo doma invalidno osebo.

Kinetična energija je omejena na 1,69 Joula, kar pomeni, da varnost ljudi na področju gibanja vrat ni ogrožena, tudi v odsotnosti dodatnih varnostnih senzorjev.

Glavne prednosti:

  • Zaradi nemotenega in enakomernega gibanja ne predstavljajo ovire ljudem, ki reagirajo počasneje.
  • Tiho delovanje ohranja mir in tišino v bivalnih prostorih.
Loading...