record automatische Türsysteme sl

record DFA 127 FIRE

Avtomatika record DFA 127 FIRE je odobrena za vgradnjo na protipožarna in protidimna krilna (tečajna) vrata različnih požarnih odpornosti: EI30, EI60 in EI90

record DFA 127 INVERSE

Record DFA 127 INVERSE omogoča, da se vrata odprejo varno in zanesljivo tudi brez električnega omrežja. 

record DFA 127 LOW ENERGY

Record DFA 127 LOW ENERGY je idealni pogon za okolja, kjer se ljudje premikajo počasi in imajo omejeno zmožnost reagiranja. To so predvsem bolnišnice in domovi za starejše občane pa tudi zasebni domovi in stanovanja. Še posebej tam, kjer imajo doma invalidno osebo.

Loading...