record automatische Türsysteme sl

record DFA 127 INVERSE – avtomatika za odpiranje krilnih vrat brez elektrike

record DFA 127 FIRE

 

Avtomatika record DFA 127 FIRE je odobrena za vgradnjo na protipožarna in protidimna krilna (tečajna) vrata različnih požarnih odpornosti: EI30, EI60 in EI90

Največkrat se vgrajuje v bolnišnicah, domovih za ostarele ter drugih objektih, kjer je veliko ljudi z zmanjšanjo sposobnostjo gibanja in reagiranja. Težka ročna požarna vrata, ki so običajno vgrajena na hodnikih, predstavljajo oskrbovncem in osebju velike ovire. Poleg velike teže vrat, je na njih vgrajeno tudi samozapiralo, ki ga je potrebno "premagati", da se vrata sploh odprejo. Z avtomatiko record 127 DFA FIRE so takšne težave le še preteklost.

record DFA 127 FULL POWER

Record DFA 127 je univerzalni pogonski sistem za avtomatizacijo krilnih (tečajnih) vrat, primeren za najrazličnejše zahteve. Z njim je mogoče avtomatizirati praktično vsaka že obstoječa krilna vrata. Do njih je potrebno pripeljato samo elektriko.

Zapiranje vrat se izvede z vzmetno silo 

Ko motor avtomatike deluje, se hkrati napne vzmet, ki je vgrajena v ohišje pogona. Zaustavitveno gibanje uporablja energijo, shranjeno v vzmeti, ki je (odvisno od zahtev) podprta z delovanjem motorja. Tudi brez pomoči motorja je zaradi spretne mehanike doseženo optimalno napajanje na celotnem področju gibanja vrat. To je pomembno zato, da se vrata zanesljivo premaknejo do končnega položaja, tudi v primeru zračnega upora (npr. prepiha).

record DFA 127 LOW ENERGY

 

Record DFA 127 LOW ENERGY je idealni pogon za okolja, kjer se ljudje premikajo počasi in imajo omejeno zmožnost reagiranja. To so predvsem bolnišnice in domovi za starejše občane pa tudi zasebni domovi in stanovanja. Še posebej tam, kjer imajo doma invalidno osebo.

Kinetična energija je omejena na 1,69 Joula, kar pomeni, da varnost ljudi na področju gibanja vrat ni ogrožena, tudi v odsotnosti dodatnih varnostnih senzorjev.

Glavne prednosti:

  • Zaradi nemotenega in enakomernega gibanja ne predstavljajo ovire ljudem, ki reagirajo počasneje.
  • Tiho delovanje ohranja mir in tišino v bivalnih prostorih.
Loading...